Vízépítés - vízgazdálkodás

3. Tervezési feladat

Árvíztározó méretezése

Feladat:

Árvízcsúcs-csökkentő tározó és a kapcsolódó létesítmények főbb méreteinek meghatározása.

1. Az elzárás szelvényében a mértékadó vízhozamok meghatározása

    a Csermák-féle és a racionális módszer alkalmazásával

2. Az igényelt árvízcsúcs-csökkentéshez a szükséges tározótérfogat és tározó

    vízszint meghatározása

3. A völgyzárógát fő méreteinek felvétele

4. Annak ellenőrzése, hogy a meglévő alvízi meder a csökkentett árvízhozam
    elszállítására alkalmas-e, igény esetén a meder méretek módosítása

5. A tározó leeresztő áteresz fő méreteinek meghatározása

6. Rajzi mellékletek

 

Beadandó:

TERVEZÉSI FELADAT

1. Rövid feladat ismertetés

2. A tervezés módszerének bemutatása és az összefüggések rövid ismertetése

3. Föbb alapadatok ismertetése

4. Számítások

      4.1. Alapadatok részletes ismertetése

      4.2. Mértékadó vízhozamok meghatározása

      4.3. Szükséges tározó térfogat és tározó vízszint meghatározása

      4.4. Elzáró gát fő méreteinek felvétele

      4.5. Alvízi meder ellenőrzése, tervezése

      4.6. Leeresztő áteresz fő méreteinek meghatározása

      4.7. Megállapítások, összefoglalás

5. Rajzi mellékletek

      5.1. Vízfolyás hossz-szelvénye (MV=1:100 vagy 1:50, MH=1:1000)
      5.2. Völgyzárógát mintakeresztszelvénye, (M=1:100)

      5.3. Völgyzárógát hossz-szelvénye, (MV=1:50 vagy 1:100, MH=1:1000)

      5.4. Tározótér keresztszelvényei  (MV=1:50, MH=1:1000)

      5.5. Alvízi meder mintakeresztszelvénye, (M=1:100)

Letölthető

Bevezető

Fogalmak

Árvíztározó megoldás_CsR

Völgyzárógát_2016_BE