Infrastruktúra tervezés projektfeladat

Általános ismertető


Egy kistérség belterületi szakaszán megtervezendő egy belterületi 2x2 sávos útszakasz kétvágányos villamos pályával, a hozzá tartozó csomópontokkal, villamos megállóval. Ezt a közutat kisvízfolyás keresztezi ezzel egyidejűleg a patak egy szakaszát rendezni kell.
A villamos pálya létesítés és a patakrendezés miatt megtervezendők a csatorna közművek szükséges kiváltásai, rekonstrukciói.
 
Az egyéni tervfeladat során három szakági (közlekedésépítési, közmű, vízépítési) feladatrészt kell elkészíteni.
 
A szakági feladatkiírások tartalmazzák szakáganként az elkészítendő feladatrészeket.
 
Minden szakági feladatrészhez tartoznak évközi ellenőrzési pontok, melyet a hallgatóknak teljesíteni és a szakági oktatóval igazoltatni kell a feladat tovább folytatása érdekében.
 
Az ellenőrzési pontok idejét és az elvégzendő feladatrészeket a szakági feladatkiírások tartalmazzák.
 
A feladatokat szakáganként külön-külön dossziéban kell elkészíteni és beadni a feladatkiírásnak megfelelően.