Infrastruktúra tervezés projektf. Vízépítés szakág

Tervezési feladat

Szabályozási terv


A szabályozási terv keretében:
  • meg kell határozni a patak jellemző szelvényeiben a mértékadó vízhozamokat és ábrázolni kell a vízhozam hossz-szelvényt,
  • meg kell tervezni a patak hossz-szelvényét, adott számú meder keresztszelvényeket és a helyszínrajzot,
  • a tervezési megoldásokat hidrológiai és hidraulikai számításokkal kell alátámasztani, ellenőrizni, méretezni,
  • meg kell rajzolni a tervezett szakasz hossz-szelvényét, meder keresztszelvényeit és a helyszínrajzot.

...

Letölthető

Vízhozam hossz-szelvény_SzZs

Vízhozam hossz-szelvény_SKA

Vízhozam hossz-szelvény_JT

Keresztszelvény tervező - trapéz szelvény

Keresztszelvény tervező - összetett szelvény

Hossz-szelvény_JT

Hossz-szelvény_SKA

Keresztszelvények_SKA