Infrastruktúra tervezés projektf. Vízépítés szakág

Tervezési feladat

Műszaki leírás


A műszaki leírás a terv egyik legfontosabb része, ezért azt mindig körültekintően, s a feladat sajátosságainak figyelembevételével kell elkészíteni. A műszaki leírással sok helyen, például az engedélyezés és a kivitelezés során is találkozik a mérnök, ezért a műszaki leírás tartalmi és formai követelményeinek ismerete, minden mérnök számára fontos.

A jó műszaki leírás (építészeknél gyakran műleírás a neve) a tervnek — minden szempontból — részletes összefoglalása. Legyen könnyen áttekinthető, jól olvasható, tagolt és helyesírási szempontból is hibátlan.

A részletes ismertető a jobb oldali részből letölthető és megismerhető.

...

Letölthető

Műszaki leírás szabályai